17 Aug
17Aug

Ifølge skatteetatens egne nettsider kan du ha en inntekt uten skatt opptil 70.000 kroner. Men for å unngå å betale skatt er du nødt til å anskaffe deg et frikort - Her kan du bestille frikort fra skatteetaten

Om du ikke skaffer deg et frikort er arbeidsgiver forpliktet til å trekke 50 % av lønnen din i skatt dersom du ikke anskaffer deg et skattekort. Mange er usikre på hvor mye de kommer til å tjene i løpet av et år.

Kanskje overstiger du grensen for fritaket. Da kan det lønne seg å bestille et skattekort uansett, og deretter få tilbake penger på skatten året etterpå. I tillegg til dette er det enkelte andre goder som regnes som skattefri inntekt i Norge. 

Viser et bilde av en ligning for skatteberegning

Dette gjelder barnetrygd som ikke inngår i skatteberegningen din. Trygden per 2023 er på 1 723 kroner for barn under 6 år, og 1083 kroner for barn over 6 år. Tjener du altså under 70.000 kroner og får inn ca. 20.000 kroner i barnetrygd per år, kan du få opptil 90.000 kroner året skattefritt. 

I tillegg er det enda en fordel for barneforeldre. Du kan motta barnebidrag uten at du trenger å skatte av pengene du mottar fra den andre forsørgeren. 

Pensjonister trenger ikke å betale skatt dersom de har lave pensjonsutbetalinger. I 2023 er minstegrensen på pensjon 219.950 kroner, og økes som regel noe hvert eneste år. 

Det finnes i tillegg en rekke forskjellige stønader du kan få uten å måtte betale skatt av dette. For eksempel gravferd, grunndtønad og hjelpestønader fra det offentlig. I tillegg finnes det flere forskjellige frynsegoder fra jobben som fortsatt er skattefrie - Du kan få bedre oversikt over stønader og frynsegoder her

Viser en bunke med regninger for å beregne med på skatten

Vanlige spørsmål angående inntekt uten skatt: 

  1. Hvordan fungerer frikortet fra skatteetaten, og hvorfor er det viktig for å unngå skatt på inntekter? - Frikortet fra skatteetaten er en elektronisk kvittering som viser hvor mye du kan tjene før skatt blir trukket fra inntekten din. Dette beløpet er kalt "personfradrag". Det er viktig å ha et frikort for å unngå at arbeidsgiveren din trekker skatt på inntekten din, slik at du kan beholde mer av pengene dine.
  2. Hva skjer hvis jeg ikke skaffer meg et frikort? Hvilken prosentandel vil arbeidsgiveren trekke i skatt? -  Hvis du ikke har et frikort, vil arbeidsgiveren din være forpliktet til å trekke 50 % av lønnen din i skatt. Dette er en standard prosentandel som brukes når du ikke har dokumentert hvor mye skatt du skal betale gjennom frikortet.
  3. Hva bør jeg gjøre dersom jeg er usikker på hvor mye jeg vil tjene i løpet av året? - Hvis du er usikker på inntekten din for året, kan du likevel bestille et skattekort med en estimert inntekt. Dette gir deg en mer nøyaktig skatteberegning, og du unngår å betale unødvendig mye skatt.
  4. Hvordan kan jeg dra nytte av å bestille et skattekort selv om jeg er under inntektsgrensen for skatt? Hva er fordelene med dette? - Selv om du er under inntektsgrensen for skatt (for eksempel 70 000 kroner), kan det være lurt å bestille et skattekort. Dette kan gi deg bedre kontroll over skatteberegningen, og du kan få tilbake eventuell overskytende skatt når året er over.
  5. Hvordan påvirker barnetrygden min skatteberegningen? Hvilke satser gjelder for barnetrygd i 2023? - Barnetrygden du mottar påvirker ikke skatteberegningen din. For 2023 er barnetrygden 1 723 kroner for barn under 6 år og 1 083 kroner for barn over 6 år.
  6. Hvis jeg tjener under 70 000 kroner og mottar barnetrygd, hva blir den maksimale skattefrie inntekten jeg kan ha per år? - Hvis du tjener under 70 000 kroner og mottar maksimal barnetrygd for ett barn, kan du ha en samlet skattefri inntekt på opptil 90 000 kroner per år.
  7. Hvordan fungerer skattebehandling av barnebidrag? Må jeg skatte av pengene jeg mottar fra den andre forsørgeren? - Barnebidrag er skattefritt for mottakeren. Du trenger ikke å skatte av pengene du mottar fra den andre forsørgeren.
  8. Hvilken minstegrense for pensjon gjelder for å unngå skatt som pensjonist i 2023? Øker denne minstegrensen hvert år? - I 2023 er minstegrensen for pensjon 219 950 kroner for å unngå skatt som pensjonist. Denne minstegrensen øker vanligvis litt hvert år.
  9. Hvilke typer stønader kan jeg motta uten å måtte betale skatt av dem? Kan du gi noen eksempler på slike stønader? - Det finnes flere typer stønader som er skattefrie, som for eksempel barnetrygd, barnebidrag, grunndtønad, hjelpestønader fra det offentlige og enkelte andre stønader relatert til helse og omsorg.
  10. Hva er noen eksempler på skattefrie frynsegoder fra jobben? Hvor kan jeg finne mer informasjon om stønader og frynsegoder? - Noen eksempler på skattefrie frynsegoder kan inkludere tjenestereiser, firmabil til bruk i jobbsammenheng, goder som dekning av trening eller helseforsikring gjennom jobben. Du kan finne mer informasjon om stønader og frynsegoder på skatteetaten sine nettsider eller gjennom informasjon fra arbeidsgiveren din.


Kommentarer
* E-posten vil ikke bli publisert på hjemmesiden.