Personvernerklæring og GDPR for Nettpenger.com

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Nettpenger.com samler inn, bruker og beskytter personopplysningene dine i samsvar med gjeldende personvernlover, inkludert EUs generelle personvernforordning (GDPR). Vi tar ditt personvern på alvor, og vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom denne erklæringen for å forstå hvordan vi håndterer personopplysningene dine.

  1. Innsamling av personopplysninger a. Vi kan samle inn personopplysninger fra deg når du registrerer deg for vårt nyhetsbrev, sender oss spørsmål eller kommentarer, eller på annen måte engasjerer deg med nettstedet. b. De personopplysningene vi kan samle inn inkluderer navn, e-postadresse og annen relevant informasjon som du frivillig gir oss.

  2. Bruk av personopplysninger a. Vi bruker de innsamlede personopplysningene til å levere relevante artikler, tips og informasjon om hvordan du kan tjene penger på nettet. b. Vi kan også bruke personopplysningene dine til å sende deg markedsføringskommunikasjon som vi mener kan være av interesse for deg, med mindre du aktivt har reservert deg mot slike meldinger. c. Vi behandler personopplysningene dine på grunnlag av samtykke og/eller berettiget interesse for å levere våre tjenester og forbedre nettstedets funksjonalitet.

  3. Deling av personopplysninger a. Vi kan dele personopplysningene dine med tredjepartsleverandører som bistår oss med å levere tjenestene våre, for eksempel e-postmarkedsføring eller analyseverktøy. Disse tredjepartene er underlagt strenge konfidensialitetskrav og er begrenset til å bruke personopplysningene dine kun for å utføre tjenestene vi har bedt dem om å utføre. b. Vi vil ikke dele, selge, leie ut eller på annen måte overføre personopplysningene dine til tredjeparter uten ditt samtykke, med mindre det er pålagt ved lov eller nødvendig for å beskytte våre juridiske rettigheter.

  4. Lagring av personopplysninger a. Vi oppbevarer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med innsamlingen, med mindre annet er avtalt eller påkrevd ved lov. b. Vi tar rimelige forholdsregler for å sikre personopplysningene dine mot uautorisert tilgang, endring eller tap. Vi bruker bransjestandard sikkerhetsmetoder for å beskytte personopplysningene dine.

  5. Dine rettigheter a. Du har rett til å be om innsyn, korrigering, sletting eller begrensning av personopplysningene vi har om deg. b. Du har også rett til å motsette deg behandlingen av personopplysningene dine og til å kreve dataportabilitet. c. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt til å motta markedsføringskommunikasjon fra oss. d. Hvis du ønsker å utøve noen av disse rettighetene eller har spørsmål om personvern, kan du kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor.

  6. Endringer i personvernerklæringen a. Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen når som helst. Eventuelle endringer vil tre i kraft umiddelbart etter publisering på nettstedet. Det er ditt ansvar å jevnlig sjekke personvernerklæringen for eventuelle endringer.

  7. Kontaktinformasjon Hvis du har spørsmål, bekymringer eller forespørsler angående personvern eller denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss på følgende måte:

    Nettpenger.com E-post: kontakt@nettpenger.com Telefon: +63 927 9827897

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert: 05.06.23

Vi takker for at du bruker Nettpenger.com og for at du stoler på oss med personopplysningene dine.